Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 5 Głosów - 4.2 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Likwidacja OWC w 2 pułku komunikacyjnym INOWROCŁAW
05-03-2012, 15:50:01
Post: #511
RE: Likwidacja OWC w 2 pułku komunikacyjnym INOWROCŁAW
Powiem tak pozdrawiam "nie specjalistę" obecnego Góru MON - a niech Ci pan Bóg oświecenie przyniesie.A Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP odpowiedzialnego za obrone Naszych granic,których w stanie nie jesteśmy w żadnym stanie obronić,opłacając"tak Profesjonalną Armię".Bo w tej Armii są Profesjonaliści-a;le ilu ich jest tak naprawdę.??? Pokazał Irak,pokazuje Afganistan.Kto tam tak naprawdę pracuje,a kto zna drogę od sracza do Campu.Sami wiecie najlepiej.Co innego pokazuje TV ,a co innego zwykle polaka życie.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
08-03-2012, 17:42:01
Post: #512
RE: Likwidacja OWC w 2 pułku komunikacyjnym INOWROCŁAW
Co do specjalistów w MON to coraz ich więcej, a już od ochrony obiektów to w tym roku szczególnie przybyło Komendantów Ochrony ...i Szefów Sekcji Ochrony....?

A oto przykłady radosnej twórczości jednego z nich:
Cytat:" W razie napadu na ochraniany obiekt lub wartownię organizować odparcie ataku wszelkimi posiadanymi środkami, do użycia broni włącznie, wydać dla wartownika drugi komplet amunicji"

albo to:
Cytat:"System ochrony ......oparty jest na działalności Sekcji Ochrony Fizycznej....którego elementem składowym jest OWC, realizujący ochronę fizyczną terenów, obiektów i mienia wojskowego"

Takich to "speców" w MON mamy od organizowania systemów ochrony JWTwisted

adamfux, jest użytkownikiem Forum Oddziału Wart Cywilnych i Forum Pracowników Wojska
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
11-03-2012, 18:44:25 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-03-2012 18:52:01 przez JANG.)
Post: #513
RE: Likwidacja OWC w 2 pułku komunikacyjnym INOWROCŁAW
(18-02-2012 16:29:47)JANG napisał(a):  
(16-02-2012 21:58:16)Arszym napisał(a):  Niestety źle, przegraliśmy . Sąd podzielił pogląd Sądu Rejonowego z Grudziądza . Na pewno wystąpimy o kasację do Sądu Najwyższego .Później podam kilka szczegółów .

Taaa. System się broni i na razie skutecznie.Nie chce aby ktoś mi zarzucił że jestem wyznawcą filozofii babci Pawlakowej czyli,,sąd sądem a sprawiedliwość musi byc po naszej stronie'' ale to co się dzieje na podwórku Temidy to już nie ogarniam.
- pierwsza rozprawa sądowa w G-dzu prowadzona przez przew.Wydziału Pracy-została przez nas wygrana
- strona monowsko-impelowska odwołała się i sąd okręgowy w Toruniu stwierdził że były uchybienia proceduralne (nie badał art.23) i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd w G-dzu.
- ponowne rozpatrzenie sprawy trafiło nie do sędziego z wydziału pracy lecz do sędziego z wydziału cywilnego ( na sali przyznał że 10 lat nie orzekał w sprawach pracowniczych). Sprawę przegraliśmy.
- złożyliśmy apelację i sąd okręgowy w Toruniu już bez dopatrzenia się błędów proceduralnych poparł stanowisko sędziego z G-dza.
- zostaje nam kasacja w Sądzie Najwyższym
Tak w skrócie wygląda do tej pory nasze zmaganie się na terenie Temidy z naszym byłym pracodawcą d-cą jw 1523 w Inowrocławiu.(oraz wyłonioną w przetargu agencja ochrony).Zgodnie z obietnicą wrzucę trochę informacji abyście mieli pogląd z czym się zmagaliśmy i co się działo w tym temacie.
UZASADNIENIE PIERWSZEGO WYROKU SĄDU REJONOWEGO
W GRUDZIĄDZU

Powodowie (nazwiska) wnieśli pozwy przeciwko jw 1523 w Inowroclawiu o uznanie wypowiedzeń za bezskuteczne.Powodowie złozyli pozwy jednakowej treści podnosząc że byli pracownikami pozwanego zatrudnionymi na stanowisku wartownika OWC w oparciu o umowy o pracę zawarte na czas nieokreslony.W dniu 15 września 2010 wręczono powodom wypowiedzenia umów o pracę podając jako przeczynę zmiany organizacyjno-etatowe powodujące zmniejszenie zatrudnienia wynikające z decyzji nr 88 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń resortu Obrony Narodowej oraz rozkazu nr 59 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 14 kwietnia 2010 w sprawie okreslenia wielkości zatrudnienia bazowego w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w latach 2010-2012. Zdaniem powodówprzyczyny podane w wypowiedzeniu umów o pracę nie odpowiadają prawdzie ani też nie mają oparcia w obowiązującym stanie prawnym.Dla powodów zmiany organizacyjne na które powoływał się pozwany nie powodują likwidacji miejsc pracy w sensie funkcjonalnym.Ochrona fizyczna obiektu musi być wykonywana w dotychczasowym zakresie oraz miejscu przez firmę zewnętrzną w zwiazku z czym w sensie funkcjonalnym czynności ochrony fizycznej będą nadal wykonywane.Powodowie wskazywali,że przekazanie ochrony fizycznej obiektów wojskowych będzie wiązało się z przekazaniem majatku pozwanego.Na tej podstawie powodowie powoływali sie na art.23(1) k.p.Dodatkowo powodowie ...........wskazywał że pełni funkcję przew.komisji oddziałowej NSZZ Solidarność Pracowników Cywilnych MON przy jw 1523 Inowrocław i na tej podstawie mają do niego zastosowanie przepisy ustawy o zwiazkach zawodowych art.23 ustawy.Według powoda pozwany nie uzyskał zgody na wypowiedzenie powodowi umowy o pracę.Podobnie powodowie .......powoływał się na funkcję zastępcy przew.komisji oddzialowej NSZZ Solidarnośc pracowników cywilnych MON przy jw1523 Inowrocław i podlega szczególnej ochronie oraz brak zgody organizacji związkowej na wypowiedzenie umowy oraz (nazwisko) wskazujący na zajmowane stanowisko sekretarza komisji oddzialu NSZZ Solidarność pracowników cywilnych MON przy jw 1523 Inowrocław i braku zgody organizacji zwiazkowej na rozwiazanie umowy o pracę.
W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództw wskazując że pozwana jw 1523 w Inowrocławiu zatrudnia 507 żołnierzy zawodowych oraz 149 pracowników cywilnych wojska.Decyzją nr 88 MON z dnia 24 marca 2010 w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracownikó resortu Obrony Narodowej został wprowadzony niższy limit zatrudnienia cywilnych pracowników wojska który do końca roku 2012 nie moze być wiekszy niż 11.000 w calym resorcie obrony.Pozwany wskazywał że do tej liczby nie wlicza się stanowisk etatowych przeznaczonych dla pracowników oddziałów wart cywilnych oraz pracowników wojskowych straży pozarnej.Decyzją zobowiazano wszystkich pracodawców w tym m.in. jednostki wojskowe do przygotowania listy zwolnień w terminie 30 dni od daty otrzymania wielkości zatrudnienia bazowego.Rozkazem nr 59 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 14 kwietnia2010 w sprawie określenia wielkości zatrudnienia bazowego w jednostkach organizacyjnych podległych szefowi IWSZ w latach 2010-2012 został określony limit bazowy zatrudnienia w pozwanej jednostce na dzień 31 grudnia 2010 na 78 etatów. Dowodcy jednostek zostali zobowiązani do przedstawienia w terminie do 25 maja 2010 harmonogramu zwolnień pracowników w 2010 w terminie do 1 marca2011 ,a w terminie do 1 marca 2011 zwolnień w 2012.Po rozpatrzeniu rozkazu nr 59 na spotkaniu w dniu 12 maja 2010 dowodca pozwanej jednostki wojskowej 1523 pismem z dnia 14 maja 2010 przekazał propozycję z wniosku organizacyjno-etatowego do planu zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych.Na podstawie art.2 ustęp1-3 ustawy z dnia 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pismem z dnia 22 czerwca 2010 pozwany zawiadomił dwa zwiazki zawodowe działajace na terenie pozwanej jednostki o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych z prośbą o spotkanie w celu uzgodnienia projektu porozumienia o którym mowa w ustawie.Po odbyciu kilku spotkań nie doszło do uzgodnienia porozumienia i rozkazem z dnia 8 sierpnia 2010 dowódca wprowadził regulamin rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.Pozwany wskazywał,że na dzień wprowadzania w pozwanej jednostce regulaminu zatrudnionych było 149 pracowników.Redukcją dotyczy 94 etatów bazowych w tym 73 obsadzonych oraz 21 nie obsadzonych.Zwolnienia dotyczą 24 osób w Inowrocławiu,41 w Grudziądzu i 8 w Soczewce.Redukcji ulegają stanowiska oddziałów wart cywilnych łącznie 67 oraz pielegniarka,pomoc kuchenna,kucharz i 3 pracowników biurowych,razem 73 osoby.Pracownicy objęci zamiarem zwolnienia otrzymali wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2010.Co do zarzutów podniesionych przez powodów w pozwach pozwany wskazywał,że zarzut nieprawdziwości przyczyny nie jest prawdziwy albowiem w żadnym razie nie ma przejęcia części lub całego mienia przez jakąkolwiek firme zewnętrzną .W pozwanej jednostce według pozwanego nie ma opracowanych żadnych szczegółowych zasad i sposobu przekazania firmie zewnętrznej czynności związanych z ochroną obiektu i sposobem jej realizacji.Podstawy prawne i faktyczne dokonanych wypowiedzeń są prawdziwe i zgodne z prawem.Ochrona obiektów miała być wykonywana przez żołnierzy zawodowych.Co do naruszenia art.32 ustawy o związkach zawodowych pozwany powołał się na fakt że (nazwiska...) otzrymali wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i tak ..(nazwisko..) ze stanowiska dowódcy warty na stanowisko referenta w pionie głównego ksiegowego w Inowrocławiu z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia, ..(nazwisko..) ze stanowiska dowódcy warty na stanowisko konserwatora w magazynie sprzętu inżynieryjno-saperskiego w Łojewie z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia , ..(nazwisko..)ze stanowiska wartownika na stanowisko konserwatora składu nr 1 w Soczewce.Pozwany wskazywał że wobec rozwiązywania stosunków pracy w ramach zwolnień grupowych w całości mają zastosowanie przepisy ustawy z 13 marca 2003 powołanej wyżej i tak art.5 stanowi że przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje sie art.38 i 48 k.p. z zastrzeżeniem ust.2-4, a także przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem z zastrzezeniem ustępu 5.Zapis ustępu 5 przewiduje mozliwość wypowiedzenia w okresie objecia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem jedynie warunków pracy i płacy na tej podstawie zarzut naruszenia art.32 ustawy o związkach zawodowych był chybiony.Pismem z dnia 13 grudnia 2010 pełnomocnik powodów ..(nazwisko..) złożył wniosek o wezwanie do wzięcia udziału w charakterze pozwanego Konsorcjum Impel Security Polska sp z o.o we Wrocławiu podnosząc że stosowanie do art.23(1) k.p. podmiot zewnętrzny z mocy prawa staje się w dotychczasowych stosunkach pracy stroną i odpowiada solidarnie z pozwanym za wynikajace zobowiazania. W dniu 8 grudnia 2010 w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na usługi stał się podmiot zawezwany przez pełnomocnika powodów i dlatego zaistniała konieczność wezwania go do udziału w przedmiotowej sprawie w charakterze pozwanego.Jako podstawę prawną pełnom.powodów wskazał art.194$3 w zw. z art. 477 k.p.c. Swój wniosek pełnomocnik podtrzymał na rozprawie w dniu 14 grudnia 2010.Pelnomocnik pozwanego złożył sprzeciw w przedmiocie wniosku pełnom.powodów.Powyższe stanowisko pozwany podtrzymał w piśmie procesowym z dnia 22 grudnia 2010.W dniu 5 stycznia 2011 wydano zarządzenie o doręczeniu pisma pełnom. powodów o dopozwaniu wraz z odpisami pozwów dopozwanemu.Pismem z dnia 17 stycznia 2011 Impel Security Polska sp. z o.o we Wrocławiu wskazywała iż konsorcjum nie posiada osobowości prawnej i nie jest wyposażone w zdolność prawną wnioskując o odrzucenie powództw w trybie art.199$1 pkt.3 k.p.c. Z ostrożności procesowej złożony został również wniosek o oddalenie powództwa.Dodatkowym pismem z dnia 18 lutego 2011 Impel Security Polska wskazywałiż w przedmiotowej sprawie zachodzi postać usługi outsourcingu wskazując że jest to instytucja stosowana w nowoczesnej gospodarce wolnorynkowej.Decydowanie się na przekazanie wyspecjalizowanej firmie okreslonych zadań związanych z pewnym aspektem prowadzonej działalności dyktowane jest profesjonalizacją i specjalizacją danego profilu działalności.Pozwala to na lepszą organizację pracy.Kierowanie przez stronę powodową roszczenia o uznanie wypowiedzeń za bezskuteczne w kontekście wezwania do udziału w postępowaniu Konsorcjum Impel Security Polska sp.z.o.o Impel Security Provider sp.z o.o.
pozostaje w opozycji do zasad gospodarki wolnorynkowej i konkurencji podmiotów świadczącym usługi o podobnym charakterze.
Między innymi wskazywano,że wykonanie usługi następuje przy uzyciu własnych sił oraz wyposażenia w tym uzbrojenia,technicznych środków łączności oraz umundurowania.Natomiast powodowie nie wykazali żadnej inicjatywy do dalszego świadczenia usług.Bezspornym był równiez fakt,iż strona powoda nie pozostaje w zatrudnieniu w JW 1523 z uwagi na rozwiazanie umów o pracę.Realizacja umowy przez wykonawcę nastąpiła z momentem zdania służby przez żołnierzy zawodowych.W sprawie istniały istniały przesłanki skutecznego prawnie rozwiązania z powodami stosunków pracy i w rzeczywistości nie zaistniały żadne przesłanki faktyczne i prawne w rozumieniu art.23(1) k.p.Nadal byl podtrzymywany wniosek o odrzucenie powództwa w zwiazku z tym że Konsorcjum nie posiada osobowości prawnej a tak zostało określone przez profesjonalnego pełnomocnika.
Na rozprawie w dniu 23 lutego Sąd dopozwał w charakterze pozwanego Impel Security Polska sp .z o.o we Wrocławiu. Pełnomocnik powodów na rozprawie w dniu 23 lutego 2011 sprecyzował swoje żądania w sposób,że wniósł o przywrócenie do pracy powodów z ustaleniem że powodowie od 01 stycznia 2011 są pracownikami Impel Security Polska sp z o.o i zasadzenie w przypadku przywrócenia do pracy solidarnie odszkodowania za okres pozostawania bez pracy przy czym ostatecznie pełnomocnik powodów cofnął roszczenie o odszkodowanie(za zgodą pozwanego).
SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY :
Powodowie podjęli pracę u pozwanego w następujących okresach:
........(nazwiska i okresy pracy)...........
Pismem z dnia 23 marca 2010 MOZ NSZZ Solidarnośc Pracowników Cywilnych MON poinformowała dowódce JW 1523 o wynikach wyborów do komisji oddziałowych NSZZ Solidarność wskazując iż przewodniczącym komisji został .......,w-ce ........,sekretarzem komisji .......wskazując jednocześnie tych pracowników jako pracowników podlegających ustawowej ochronie od 31 marca 2010 do 31 marca 2014.
W dniu 24 marca 2010 Minister Obrony Narodowej wydał decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej(Dz.Urz.nr 6 poz.65)
Rozkazem z dnia 14 kwietnia 2010 nr 59 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w sprawie określenia wielkości zatrudnienia bazowego w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w latach 2010-2012, określono wielkosć zatrudnienia bazowego.Załącznik nr 1 do rozkazu nr 59 ustalał zmniejszenie zatrudnienia bazowego z 78 etatów na dzień 31 grudnia 2010 do 0 na dzień 31 grudnia 2011 i 31 grudnia 2012.Dotyczyło to 2 Pułku Komunikacyjnego w Inowrocławiu.
Na dzień 21 maja 2010 pozwany JW1523 wyznaczył posiedzenie informując między innymi przedstawiciela KM NSZZ Solidarność PC MON oposiedzeniu. Posiedzenie w dniu 12 maja 2010 z przedstawicielami NZZZ Solidarność odbyło się.Kolejne spotkania ze zwiazkami zawodowymi mialy miejsce 7 lipca,14 lipca i 19 lipca 2010.Świadek .........Przewodniczący NSZZ Solidarność PC MON potwierdził,iż powziął informację o zamiarze dokonanie zwolnień grupowych w miesiacu maju 2010 oraz że otrzymał pismo z dnia 22 czerwca 2010.Świadek potwierdził,że pismo z dnia 22 czerwca 2010 otrzymał 27 czerwca 2010 (zeznania świadka karta 137 Tom I ).
Pozwany jw 1523 złożył pismo do Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy z propozycją wniosku organizacyjno-etatowego dla swojej jednostki.
Pismem z dnia 22 czerwca 2010 pozwany poinformował Niezalezny Samorządny Zwiazek Zawodowy Pracowników Wojska w Inowrocławiu i NSZZ Solidarność Pracowników Cywilnych w Grudziądzu o zamiarze redukcji 94 etatów bazowych ze wskazaniem określonych grup zawodowych i kryteriów przyjętych do doboru stanowisk do likwidacji.
W dniu 6 sierpnia 2010 pozwany poinformował Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu,Powiatowy Urząd Pracy w Płocku o zamiarze dokonania wypowiedzeń umów o pracę stosownie do ustawy z dnia 13 marca 2003.
Pozwany JW1523 pismem z dnia 9 września 2010 poinformował MOZ NSZZ Solidarność PC MON o zamiarze wypowiedzenia umów o pracę w oparciu o ustawę z dnia 13 marca 2003 z wymienionymi pracownikami wartownikami oraz osobami podlegającymi szczególnej ochronie.
Pismem z dnia 13 września 2010 MOZ NSZZ Solidarność PC MON nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz wypowiedzeń zmieniających dla osób będacymi członkami NSZZ Solidarność i osób objętych szczególną ochroną.
Pismem z dnia 14 września 2010 powodom wypowiedziano umowy o pracę ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2010.Jako przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę wskazano zmiany organizacyjno-etatowe powodujące zmniejszenie zatrudnienia wynikajace z decyzji nr 88 MON z dnia 24 marca 2010 w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń resortu Obrony Narodowej oraz Rozkazu nr 59 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 14 kwietnia 2010 w sprawie określenia wielkości zatrudnienia bazowego w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w latach 2010-2012.
Pismem z dnia 9 pażdziernika 2010 powód ....... nie przyjął nowych warunków zatrudnienia, podobnie ........... i .............( karta 155-157)
Pozwany dokonał specyfikacji istotnych warunków zamówienia pismem z dnia 27 pażdziernika 2010.Przedmiotem zamówienia były usługi w zakresie ochrony terenów,obiektów,urządzeń oraz osób,mienia i porządku na terenie chronionym realizowany przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne w formie stałej,dorażnej i bezposredniej w obiektach JW 1523 między innymi w Inowrocławiu,Grudziądzu iSoczewce i wszczął procedurę w trybie przetargu nieograniczonego.
Przetarg na ochronę obiektów JW 1523 w Inowrocławiu wygrał Impel Security Polska sp.z o.o. we Wrocławiu
Powyższy stan
faktyczny SĄD ustalił na podstawie dokumentów umów o pracę zawartych z powodami załączonych do pozwów,wypowiedzeń umów o pracę załączonych do pozwów oraz dokumentów karta ............,zeznań świadka ........,zeznań pozwanego.......Sąd dał wiarę zeznaniom świadka ......... i pozwanego dowódcy jw 1523.
SĄD ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE
Powodowie otrzymali wypowiedzenia umow o pracę tej samej treści. Przyczyna wypowiedzenia została okreslona w sposób następujacy ,,zmiany organizacyjno-etatowe powodujace zmniejszenie zatrudnienia wynikajace z decyzji nr 88 MON z dnia 24 marca 2010 w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń resortu obrony narodowej oraz rozkazu nr 59 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 14 kwietnia 2010 w sprawie okreslenia wielkosci zatrudnienia bazowego w jednostkach organizacyjnych podleglych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w latach 2010-2012.''. Na mocy decyzji MON z dnia24 marca 2010 ustalono,iz w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej do końca 2012r wielkosć zatrudnienia bazowego wyniesie nie wiecej niż 44.690 pracowników.Z koleiw $ 7decyzji ustalono,iz w etatach jednostek organizacyjnych resortu na czas P zmniejsza sie liczbę stanowisk przewidzianych dla pracownikow w tym korpusy słuzby cywilnej docelowo do końca 2012 r do poziomu nie wiekszego niż 11.000. Do tej liczby nie wlicza sie stanowisk etatowych przeznaczonych dla pracowników oddziałów wart cywilnych oraz pracowników wojskowych strazy pożarnych. Z kolei w rozkazie 59 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z 14 kwietnia 2010r ustalono wielkość zatrudnienia bazowego na lata pomiędzy 2010 a 2012r. Pozwany dowodca jw 1523 z kolei podnosił,że zatrudniał 149 pracowników cywilnych. W propozycjach zmian organizacyjno-etatowych(karta....) z maja 2011r pozwany zproponował zmniejszenie zatrudnienia o 94 etaty bazowe i wystąpił z propozycją zabezpieczenia środków finansowych na zakontraktowanie usług zewnętrznych na ochronę podległych obiektów przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochrony.Struktura organizacyjna nie przewidywała istnienia oddzialów warty cywilnej w składzie nr 3 i 4.
W opinii MON pRZEDSTAWIONEJ PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO W PIŚMIE Z DNIA 18 LISTOPADA 2010R DECYZJA NR 88/MON z dnia 24 marca 2010 nie reguluje zasadności i konieczności sformowania lub rozformowania OWC oraz zasad ochrony obiektów wojskowych okreslonych w odrębnych przepisach.W ocenie Ministerstwa działania dotyczące likwidacji OWC nie stoją w sprzeczności z postanowieniami powołanej wyżej decyzji.
W niniejszym stanie faktycznym istotne jest ustalenia,czy doszło do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę i jak należy rozumieć ewentualne przejście.W świetle utrwalonego stanowiska orzecznictwa akcentuje sie,że do przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę dochodzi w razie przekazania zadań dotychczasowego pracodawcy łącznie ze składnikami majątkowymi.Przejęcia majatku nie nalezy jednak traktować w sposób bezwzględny.I tak w wyroku SN z dnia 7 lutego 2007 sygn.I PK 212/06 wskazano,że przejścia zakładu pracy nie mozna utożsamiać wyłącznie z majątkiem,a moze o tym świadczyć także przejęcie zadań pracodawcy.Części zakładu pracy w rozumieniu art.23(1) $ 1 k.p. nie mozna łączyć wyłącznie ze składnikami materialnymi ponieważ mogą także stanowić zadania zakładu pracy.Decyduja tutaj elementy materialne lub niematerialne które stwarzają możliwość wykonywania pracy przez zatrudnionych pracowników a zatem powodują że stanowi on placówkę zatrudnienia i które w przypadku ich przejęcia przez inny podmiot umożliwiają dalsze prowadzenie dotychczasowej lub podobnej działalności i w zwiazku z tym kontynuację pracy pracowników związanych z tą częścią zakładu pracy (wyrok SN z dnia 29 listopada 2005r). Nie ulega wątpliwości że zapotrzebowanie na pracę podmiotu przejmującego było u pozwanego JW1523. Istniało ono już w momencie kiedy ten pozwany składał propozycję w formie wniosku organizacyjno-etatowego do planu zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych.Taki wniosek,czemu strona pozwana JW1523 nie zaprzecza został złożony 14 maja 2010r.Dlatego stanowisko pozwanej JW w tych okolicznościach jest jasne.Zamiarem było przekazanie zadań wykonywanych przez wartowników OWC podmiotowi zewnętrznemu.
Co prawda pozwany dokonał wypowiedzenia powodom umow o pracę,jednakże uwzględniając niniejszy stan faktyczny należy jednoznacznie stwierdzić,że zmiany organizacyjno-etatowe powodujace zmniejszenie zatrudnienia wynikaly nie z decyzji wskazanych w treści wypowiedzenia a z decyzji pozwanego JW 1523 o przekazaniu działań w zakresie ochrony obiektów wojskowych firmie zewnętrznej.Zadania które wykonywali powodowie nadal będą wykonywane i jak wynika z wniosku organizacujno-etatowego do planu zamierzeń organizacyjnych i dyslokacyjnych pozwany JW 1523 taki zamiar miał już w miesiącu maju 2010r.
.Oznacza to,ze nie było potrzeby rozwiazywania umów o pracę z powodami z przyczyn dotyczących Jednostki Wojskowej skoro zadania jednostki wojskowej w zakresie ochrony przejąć miał podmiot zewnętrzny.W tym miejscu Sąd powołuje się na Uchwałę z dnia 21 września 1990r III PZP 4/90 ( Orzeczn.Gospo.1991 zeszyt nr 2) w której SN wyraził poglad że tam gdzie nie ma miejsca likwidacja zakładu pracy w rozumieniu przepisów regulujących ustrój poszczególnych podmiotów a dochodzi do kontynuowania dotychczasowej (lub nieznacznie zmienionej) działalnosci w ramach innego podmiotu zachodzi przejęcie zakładu pracy w rozumieniu art.23(1) $ 2 k.p..Skutkuje to tym ,iz ten inny zakład z mocy samego prawa staje sie stroną w stosunkach pracy z pracownikami przejętego zakładu.Przekształcenie organizacyjne jakie miało nastąpić u pozwanego JW 1523 łącznie ze zmianą zakładu pracy nie ma znaczenia dla bytu stosunków pracy powodów.Sąd wskazuje,że nie doszło do rozwiazania stosunków pracy z powodami oraz że nie było potrzeby rozwiązywania z powodami umów o pracę z przyczyn dotyczących Jednostki przy uwzględnieniu powyższego stanu faktycznego(por. wyrok z dnia 17 maja 1995 PRN 15/95 ,, w razie przejęcia szkoly w części lub w całości z mocy art.23(1)$ 2 k.p. nauczyciel staje się pracownikiem nowej szkoly co wyklucza możliwość zwolnienia go z pracy przez szkołę zatrudniajacą go do chwili przejęcia na podstawie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz.U. nr 3 poz.19 ze zm.lex 12043.)
W ocenie Sądu fakt nabycia lub nie nabycia mienia przez nabywcę,czyli pozwanego Impel Security Polska Sp.z o.o. we Wrocławiu nie ma zasadniczego znaczenia w analizowanym stanie faktycznym.Należy jednak zauważyć,że zgodnie z przedłozoną kopia umowy zawartej z pozwanym Impel faktycznie doszlo do przejęcia określonego majątku( udostępnienie środków łączności przewodowej,niezbędnego oświetlenia budynku,pomieszczenia na potrzeby wykonywania zadań ochronnych,pomieszczenia socjalne oraz dostęp do pomocy medycznej).Przede wszystkim jednak została zachowana tożsamość zadań.Sprowadzała się ona głównie do całodobowej ochrony terenu,obiektów,osób,urządzeń,mienia nieruchomego i ruchomego Jednostki Wojskowej.Co prawda pozwany powoływał się na fakt,iż zgodnie ze strukturą organizacyjną właścicielem obiektów pozwanej Jednostki jest Wojskowa Administracja Koszar nie zmienia to w ocenie Sądu ustaleń merytorycznych w tej sprawie.Pozwany dowódca jednostki potwierdził,że udostępni pozwanej Impel Security na kazdym obiekcie jeden budynek jako wartownię za zgodą Rejonowego Zarządu Infrastruktury Również pozwany potwierdził że firma zewnętrzna pełni takie same zadania jak dotychczas OWC ze zwiększonymi obowiązkami w okresie gotowości bojowej.Przyznał również na niektórych posterunkach zakres ochrony został zwiększony a na innych posterunkach zmniejszony.Na tej podstawie można jednoznacznie stwierdzić,że tożsamość zadań jest zachowana.Zadania powodów realizuje pozwany Impel Security Polska Sp.z.o.o we Wrocławiu.Pozwany dowódca JW1523 powoływał się na zwiększone obowiazki dokonywane przez pozwanego Impel Security Polska Sp.zo.o. co do obowiazków w okresie gotowości bojowej,jednak powód ...(nazwisko..) potwierdził,że takze posiadał przydział do pełnienia zadań ochrony w okresie gotowości bojowej.Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 1 pażdziernika 1997r I PKN301/97 wskazał,że w razie watpliwości czy doszło do przejęcia części zakładu pracy zwłaszcza,gdy jest to zakład realizujacy cele i zadania publiczne przez inny zakład pracy oraz czy zatrudnienie pracownika łączy się z tą częścią zakładu,ktora została przejęta,ważną wskazówką przemawiającą na rzecz twierdzenia iz przejęta została ta część zakładu pracy w której był on zatrudniony jest to,czy po dokonanych zmianach w dalszym ciągu istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na jego dotychczasową pracę w tym samym miejscu i rozmiarze.Niewątpliwie w pozwanej Jednostce zapotrzebowanie na pracę wartowników nadal istnieje,potwierdził to dowódca pozwanej jednostki.Wynika to również ze specyfikacji istotnych warunków zamówień gdzie dla kompleksu w Grudziądzu istnialo zapotrzebowanie zapewnienia obsady oracowników na 7 posterunkach całodobowo wraz z kompleksem posterunku Grudziądz Wisła- 3 posterunki.
Skutek przewidziany w art.23(1) k.p. tj.wejście w prawa i obowiazki objęte łączącym strony stosunkiem pracy przez nowy podmiot,który przejmuje w całości lub w części zakład pracy następuje w sposób automatyczny i niezależnie od tego czy i jakie czynności prawne dotyczące stosunku pracy są dokonywane przez strony. Strony tj. w tym wypadku poprzedni pracodawca nie mogą wyłączyć skutku wynikającego z art.23(1) k.p. Oznacza to ,że powodowie nie mogli być zwolnieni przez pozwanego Jednostkę Wojskową nr 1523 na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r cyt.wyżej.Zwłaszcza,że postępowanie przetargowe dotyczące nabywcy zadań rozstrzygnęło się jeszcze w miesiącu grudniu 2010r.. Art.23(1) k.p. wprowadzony do Kodeksu Pracy w 1989r ustanawia rozwiązania których celem jest szczególna ochrona interesów pracownika (trwałości jego stosunku pracy ) w sytuacji gdy dochodzi do przekształceń stosunku pracy polegajacych na zmianach natury organizacyjnej (zmian podmiotowych ) po stronie pracodawcy.
Dlatego przy uwzględnieniu orzecznictwa Sądu Najwyższego należy stwierdzić,że powodowie stali się pracownikami pozwanego Impel Security Polska Sp.z o.o. we Wrocławiu zgodnie z art.23(1) $ k.p.
Sąd pominął rozważania dotyczące prawidłowości zastosowania art.32 ustawy o zwiazkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r.
O kosztach orzeczono na podstawie art.102 k.p.c. uznajac,że zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek uwzględniając charakter sprawy aby nie obciązać pozwanych opłatą od pozwu.Sąd obciążył kosztami zastępstwa procesowego pozwanego Impel Security Polska Sp.z.o.o na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r w sprawie opłat za czynności radców oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.nr 163 poz.1349).


Ps. za omyłki pisarskie i inne potknięcie z ostrożności procesowej przepraszamWink

SZACUNEK ??? Dam ci go tyle,ile dostałem od ciebie....
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
11-05-2012, 19:40:20
Post: #514
RE: Likwidacja OWC
Witam brać OWC miało być koniec tej wycinki OWC ale MON dalej to robi !!! Do końca roku OWC zniknie w pewnej JW tu nie podaje miejscowości z wiadomych przyczyn pytam się gdzie są związki ? Żal.pl

badygard2,Forum Oddziału Wart Cywilnych , Jul 2009.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
20-09-2012, 19:18:43
Post: #515
RE: Likwidacja OWC w 2 pułku komunikacyjnym INOWROCŁAW
Dla odświeżenia Naszego wątku żeby niektórzy o Nas nie zapomnieli sprawa została skierowana do Sądu Najwyższego.
Zostało postawione do rozstrzygnięcia SN proste pytanie : Skoro według SN przejęcie zakładu pracy następuje z mocy prawa to niech SN odpowie co musi zostać spełnione aby nastąpiło przejęcie z mocy prawa .
Na razie czekamy na odpowiedź SN na Naszą kasację i czy w ogóle się nią zajmie ,a jeżeli tutaj nic nie wskóramy sprawę kierujemy do ETS W Strasburgu .
Z braku czasu coraz mniej tu zgadam ale jak znajdę trochę czasu postaram się wrzucić wyrok Toruński aby każdy mógł się przekonać się jak działa Temida w naszym Kraju .

Mam cel do którego będę dążyłSmile
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
21-09-2012, 08:56:27 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2012 08:58:53 przez Tomek1972.)
Post: #516
RE: Likwidacja OWC w 2 pułku komunikacyjnym INOWROCŁAW
SUFO
A czy wiesz co to SUFO ?
To takie niby profesjonalne UFO !
Niby każde to zawodowcy,
a gorszy niż kiedyś ORMO-wcy.
Tam ciecie na godzinę mają siedem złoty,
i mają się wziąć do „roboty”?!
Przecież to są jawne kpiny,
że ledwo zarobią na litr benzyny.
Co ciekawe,
dzieje się to na jawie.
Z rozpaczy rwać tylko włosy,
przez godzinę, mówię to ja siwowłosy,
nie zarobią nawet na papierosy !!!
W miesiącu walą po pincet godzin,
nie widują swoich rodzin.
Normę wyrabiają za ponad dwa miesiące
i to jest upokarzające.
Ciągiem ponad dwie doby harują,
tym zdrowie nadłamują.
Pracują bez ZUS-u,
i bez chorobowego bonusu,
bez urlopu wypoczynkowego,
to tragiczne kolego.
Mdleją na posterunkach,
jak można pracować w takich warunkach ?
Nie mają żadnego socjalu,
tak wykańczają się pomału.
Gdzie jest to Państwo Prawa,
które dopuszcza do takiego bezprawia ?
Nawet ich nie szkolą,
bo prezesi to p…dolą.
One myślą tylko o szmalu
i łupią nas bez żalu.
Tak jak kiedyś udają że płacą
a my, że przejmujemy się tą „pracą”
Jak myślicie ciecie dożyją do emerytury ?
Wątpię, może niektóry ?!
Taka jest prawda o naszej robocie (dostałem to od znajomego ) Smile
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
22-09-2012, 09:46:06
Post: #517
RE: Likwidacja OWC w 2 pułku komunikacyjnym INOWROCŁAW
Niestety, jak ludzie nie chcą się zgrać, a przede wszystkim siebie nie szanują, wspomagając SUFO praca za 8 zł i mniej za godzinę.
To mamy, to co mamy.

God Was Never On Your Side
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
22-09-2012, 17:39:03
Post: #518
RE: Likwidacja OWC w 2 pułku komunikacyjnym INOWROCŁAW
Jeszcze 8 to był by cudClapping
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
22-09-2012, 18:47:23
Post: #519
RE: Likwidacja OWC w 2 pułku komunikacyjnym INOWROCŁAW
Clapping woj. warmińsko-mazurskie średnia stawka 7zł netto a podobno ma być gorzej czyli z Nowym Rokiem 6,50zł.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
22-09-2012, 21:43:18
Post: #520
RE: Likwidacja OWC w 2 pułku komunikacyjnym INOWROCŁAW
testjh,.gkki.hik/.hki:exclamation:ala ma kota a koyt ma lae nnmm mmmm ,,,, mk;m; n,m/m jnjjn
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości


Licznik odwiedzin
KontaktOWC-portalWróć do góryWróć do forówWersja bez grafikiRSS