Witaj gościu.
Nie jesteś zarejestrowany albo zalogowany, aby mieć pełny dostęp zaloguj się lub zarejestruj się
Witaj!

.

Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zaniedbane mienie
Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#1
Cytat:

Zaniedbane mienieBudynki którymi dysponuje wojsko są w złym stanie technicznym. Niektóre wręcz zagrażają zdrowiu i życiu ludzi ? ustaliła Najwyższa Izba Kontrola w swoim  raporcie dotyczącym kontroli gospodarowanie przez zarządy infrastruktury nieruchomościami resortu obrony narodowej.


 NIK stwierdziła, że większość budynków wojskowych  (72 proc. czyli ponad 15 tys. obiektów) jest w złym stanie technicznym. Kontrolerzy ujawnili 10 budynków należących do wojska, których stan zagraża życiu i zdrowiu. Wojskowe zarządy infrastruktury w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie i Wrocławiu, które powinny przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom, nie przeprowadzały wymaganych prawem okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Brak wiedzy o zagrożeniach prowadzi do zaniechania remontów.


                        Zagrożenie korupcją

NIK zwraca uwagę na niebezpieczeństwo występowania korupcji przy przetargach na inwestycje i remonty wojskowych nieruchomości. Prawie wszystkie wojskowe zarządy infrastruktury (oprócz lubelskiego i krakowskiego) przy wyborze wykonawców naruszały Prawo zamówień publicznych. Stwierdzone nieprawidłowości  dotyczyły m.in. podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania Pzp, niezłożenia wymaganej dokumentacji i oświadczeń oraz sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych niezgodnie ze stanem faktycznym. Działania takie, w ocenie NIK, stwarzały sytuacje, które potencjalnie należałoby uznać, jako korupcjogenną dowolność postępowania

W trzech RZI  (Gdynia, Olsztyn, Wrocław) na 42 zbadane postępowania aż w 18 przypadkach (43 proc.) zlecono roboty dodatkowe w trybie zamówienia z wolnej ręki, chociaż można było je przewidzieć na etapie planowania. W Gdyni kontrolerzy natrafili na przypadek bezprawnego podzielenia zamówienia na części, w Zielonej Górze niewłaściwie prowadzono zaś dokumentację przetargową. W 5 zarządach (Bydgoszcz, Kraków, Olsztyn, Wrocław, Zielona Góra) prace budowlane prowadzone były w niewłaściwej kolejności, z opóźnieniami. W Bydgoszczy kontrolerzy natrafili też na przypadek, gdy nie wykorzystano nowo wybudowanego obiektu.


Główni księgowi w 4 zarządach (Bydgoszcz, Gdynia, Wrocław, Zielona Góra) opóźniali rozliczenia i płatności, nieprawidłowo kwalifikowali wydatki albo płacili wykonawcom więcej bez uzasadnienia. NIK w tej sprawie zawiadomiła prokuraturę i rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
             
             WOG-i utrudniają zarządzanie

Dużym utrudnieniem w zarządzaniu nieruchomościami było utworzenie Wojskowych Oddziałów Gospodarczych (podporządkowanych bezpośrednio IWSZ), którym powierzono administrowanie zasobem nieruchomości, niezależnie od funkcji zarządzania tymi nieruchomościami przez RZI. W rezultacie w 2 RZI (Kraków i Wrocław) stwierdzono, że bieżące administrowanie zasobem nieruchomości było realizowane przez podmiot niezależny od zarządcy nieruchomości, na którym w dalszym ciągu ciążyły m.in. obowiązki związane z utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym, czy zawieraniem umów na dostawę mediów (energii, ciepła, wody) i pokrywaniem wydatków na ich zakup. Utrudnieniem był też fakt, iż Wojskowe Administracje Koszar (WAK), podległe RZI administrowały nieruchomościami, dla których nie został ustalony bezpośredni użytkownik (dowództwa jednostek wojskowych), władny do podejmowania decyzji o trwałej lub czasowej zbędności nieruchomości i odpowiadający za użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

             Zbędne mienie


 NIK przyznaje, że Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy opracował w 2009 r. Raport o stanie technicznym i wartości użytkowej budynków, budowli i stałych urządzeń technicznych. W raporcie tym wskazano m.in. na niewystarczający poziom nakładów na remonty i konserwację, skutkujący systematyczną dekapitalizacją obiektów i urządzeń budowlanych.

Raport  przesłano szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego Sztabu Generalnego WP.  W raporcie tym ujawniono, że   spośród 21.538 budynków -  27,7 proc. było w stanie zadowalającym,  połowa  ? w niezadowalającym, a 4.915 obiektów (22,8%) ? w złym, zupełnie nie nadającym się  do eksploatacji.


NIK szacuje, że aby stan nieruchomości poprawił się znacząco, potrzeba 3,598 mln zł. W ciągu ostatnich trzech lat wydano 679,5 mln zł na inwestycje i 312,7 mln zł na remonty. Resort obrony ma zbyt mało pieniędzy i źle nimi dysponuje, a ponadto zwleka z remontami nieruchomości.

Ponadto - zdaniem NIK  - MON utrzymuje wiele nieruchomości, które powinny zostać sprzedane, bo od lat nie są wykorzystywane. Naraża to wojsko nie tylko na koszty związane z bieżącym utrzymaniem, lecz także na płacenie gminom podatków od nieruchomości. Wojskowe zarządy infrastruktury za wolno pozbywają się obiektów zbędnych dla funkcjonowania armii. Np. na 21 nieruchomości przekazywanych Lasom Państwowym procedura w przypadku 11 z nich rozpoczęła się ponad 2,5 roku temu (a np. kompleks wojskowy Wędrzyn 15 lat temu).

NIK,  kontrolując w okresie od 1 września  2009 do końca stycznia 2010 r. wojskowe nieruchomości wysłała 8 zawiadomień do organów ścigania, w tym 3 do prokuratury o niegospodarności, łamaniu prawa i niebezpieczeństwie korupcji. Opr. Ch


źródło portal-mundurowy


Widzimy ten obraz codziennie ,ale ja twierdzę że problem tkwi w niegospodarności ,braku kontroli nad WAK-ami ,niedofinansowaniu ich działalności i przyzwalaniu na ten stan rzeczy ..
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszyłSkocz do:


Użytkownicy którzy przeglądają wątek: 1 gościPolskie tłumaczenie © 2007-2020 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.
MyTrade theme by XSTYLED © 2014.
Forum wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie, więcej informacji w polityce prywatności
Akceptuję politykę prywatność, zamknij informację