Witaj gościu.
Nie jesteś zarejestrowany albo zalogowany, aby mieć pełny dostęp zaloguj się lub zarejestruj się
Witaj!

.

Ocena wątku:
  • 2 głosów - średnia: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sprzedaż żywności w AMW rozpocznie się pod koniec lutego
Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#1
Sprzedaż żywności w AMW rozpocznie się pod koniec lutego
Cytat:Na koniec lutego w Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano pierwsze przetargi ustne i pisemne na sprzedaż żywności pochodzącej z zasobów armii. Kolejne licytacje ruszą w marcu. Na rynek trafi ponad 1800 ton produktów spożywczych, takich jak cukier, pieczywo, konserwy mięsne i rybne, makaron, ryż, fasola, herbata oraz koncentrat pomidorowy. Część jedzenia będzie można również kupić w trybie bezprzetargowym. Pieniądze uzyskane przez AMW ze sprzedaży tradycyjnie zasilą Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Pod koniec lutego br. Agencja Mienia Wojskowego zorganizuje pierwsze przetargi na produkty żywnościowe, które zostały uznane przez wojsko za zbędne. Kolejne licytacje odbędą się w marcu. Do sprzedaży trafią konserwy mięsne (mielonki, gulasze, warzywno-mięsne, pasztety etc.), salceson saperski, konserwowana słonina oraz różnego rodzaju konserwy rybne (śledzie, makrele, szproty), wyprodukowane według specjalnych receptur i technologii. Ponadto na nabywców czekać będzie chleb, herbata liściasta, warzywa konserwowe czy koncentrat pomidorowy. W ofercie znajdzie się też między innymi cukier, makaron, groch i fasola oraz ryż. Najwięcej, bo ponad 660 ton żywności trafi do Oddziału Terenowego AMW w Szczecinie, 455 ton przejmie warszawski OT. Ponad 280 ton znajdzie się w zasobie OT we Wrocławiu, 223 tony trafi do Oddziału Agencji w Gdyni, 142 tony przejmie olsztyński Oddział AMW. 55 ton artykułów zagospodaruje OT w Gorzowie Wlkp. Sprzedaż prowadzona będzie w przetargach publicznych ustnych i pisemnych. Będą to pakiety jednorodne oraz pakiety mieszane w skład których wejdą różne artykuły żywnościowe. Minimalna ilość produktów, którą będzie można kupić w trybie bezprzetargowym to opakowanie zbiorcze np. karton lub worek danego asortymentu.

W ofercie znajdą się tylko te towary, których termin przydatności do spożycia mija w tym roku. Artykuły będzie można nabyć w Oddziałach Terenowych AMW w Gorzowie Wielkopolskim, Gdyni, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Odbiór kupionych produktów będzie się odbywał bezpośrednio z magazynów jednostek wojskowych zlokalizowanych w Mostach i Wałczu (OT w Szczecinie), Toruniu i Gdyni (OT w Gdyni), Elblągu (OT w Olsztynie), Nowogrodzie Bobrzańskim (OT w Gorzowie Wlkp.), Wrocławiu (OT we Wrocławiu) i Rembertowie (OT w Warszawie). Oferta Agencji skierowana jest głównie do odbiorców zainteresowanych kupnem dużych ilości jedzenia, w tym osób i firm prowadzących działalność gastronomiczną. Nabywcy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Ustawy o bezpieczeństwie żywienia i żywności z dnia 25 sierpnia 2006 roku, które m.in. określa zasady dalszego obrotu żywnością zakupioną w AMW.

Ponieważ sprzedaż jedzenia będzie prowadzona przez Agencję Mienia Wojskowego po raz pierwszy, trwają jeszcze czynności organizacyjne związane z przejmowaniem i przygotowaniem do zagospodarowania przekazanych przez armię artykułów żywnościowych. Wszystkie produkty, zanim trafią na rynek, muszą uzyskać odpowiednie certyfikaty wystawione przez Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej. Po spełnieniu przez AMW wszystkich wymogów formalno-prawnych, ogłoszenia o przetargach oraz pełny wykaz asortymentu wraz z cennikiem zostanie umieszczony na stronie internetowej http://www.amw.com.pl (Mienie ruchome niekoncesjonowane ->Aktualna oferta przetargowa i bezprzetargowa).

Wiem że niektórych to pewnie zainteresuję

aktualna oferta przetargowa dla przykładu
Cytat:Poz. przet.

Nazwa środka spożywczego

Ilość   (pakiet)


Rok produkcji
/Nr partii/

Termin przydatności do spożycia

Cena
wywoławcza netto za pakiet (zł)
Zdjęcie
1-34

Środki spożywcze – pakiet zawierający:


- chleb trwały żytni pytlowy formowany cały  w opakowaniu foliowym  –  344,40 kg  /waga bochenka 700 g, kartonu 8,40 kg/
- gulasz wieprzowy podsmażany – 163,20 kg  /waga puszki 850 g, kartonu 20,40 kg/
- gulasz wołowy podsmażany  – 125,28 kg  /waga puszki 870 g, kartonu 20,88 kg/

- słonina konserwowa specjalna rozdrobniona – 112,32 kg /waga puszki 780 g, kartonu 18,72 kg/

34

 26.06.2008r     
P: 007; P: 009
 28.07.2006r
P: B, E
31.07.2006r
P: B, C, D, E, F, G, H

05.12.2006r
P: 10768
 26.06.2010r
27.07.2010r

30.07.2010r
05.12.2010r
2 100

35

Środki spożywcze – pakiet zawierający:

- chleb trwały żytni pytlowy formowany cały w opakowaniu foliowym – 25,20 kg  /waga bochenka 700 g, kartonu 8,40 kg/
- gulasz wieprzowy podsmażany – 40,80 kg  /waga puszki 850 g, kartonu 20,40kg/

- gulasz wołowy podsmażany – 62,64 kg /waga puszki 870 g, kartonu 20,88 kg/
- słonina konserwowa specjalna rozdrobniona
   – 18,72 kg /waga puszki 780 g, kartonu 18,72kg/

1
 26.06.2008r
P: 007; P: 009
28.07.2006r

P: B, E
31.07.2006r
P: B, C, D, E, F, G, H
05.12.2006r
P: 10768
26.06.2010r
27.07.2010r
30.07.2010r
05.12.2010r

700

36

Środki spożywcze – pakiet zawierający:

- chleb trwały żytni pytlowy formowany cały w opakowaniu foliowym – 19,60 kg  /waga bochenka 700 g, kartonu 8,40 kg/

- gulasz wieprzowy podsmażany – 39,10 kg  /waga puszki 850 g, kartonu 20,40kg/
- gulasz wołowy podsmażany – 77,43 kg  /waga puszki 870 g, kartonu 20,88 kg/
- słonina konserwowa specjalna rozdrobniona
   – 11,70 kg /waga puszki 780 g, kartonu 18,72kg/


26.06.2008r
  P: 007; P: 009
28.07.2006r

P: B, E
31.07.2006r
P: B, C, D, E, F, G, H
05.12.2006r
P: 10768
 26.06.2010r
27.07.2010r
30.07.2010r
05.12.2010r
800
37

Cukier biały, kategoria II, KN – 9699,00 kg


1
30.10.2008r
P: 326

30.11.2010r
16 500


1.    Przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2010r, o godz. 12.00, w Gorzów Wlkp. AL. 11 Listopada 91.
 
2.    Mienie wystawione na przetarg dostępne jest do obejrzenia w dniach 02 i 03.03.2010r, w godz. od 10.00 -14.00, oraz w dniu przetargu, w godz. od 8.00 – 10.00, w następującym miejscu:

 ? poz. 1 – 37 JW 3036 Nowogród Bobrzański p. Giza tel. (0-68) 327 65 55 wew. 681253.

3. Wykaz mienia oferowanego w poz. 1 – 37 do wglądu na stronie internetowej http://www.amw.com.pl , u organizatora przetargu oraz w miejscu jego składowania (pkt. 2 ogłoszenia).

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego pakietu i zarejestrowanie się na liście uczestników przetargu. Wadium można wpłacać gotówką w kasie Oddziału codziennie w godz. 10.00-14.00 oraz w dniu przetargu w godz. 7.30-10.30, lub przelewem na konto bankowe Agencji Mienia Wojskowego w Kredyt Bank S.A. IO/ Gorzów Wlkp. nr 98 150014161214100090080000. Licytanci, którzy wpłacili wadium w formie przelewu zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego wpływu na konto bankowe sprzedawcy - AMW, najpóźniej w przeddzień przetargu. Potwierdzenie dokonanego przelewu należy okazać organizatorowi przetargu.


5. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli;
•    licytant którego oferta została wybrana, odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, lub nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,
•    licytant nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w umownie sprzedaży,
•    żaden z licytantów nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej przedmiotu przetargu.

6. Wadium złożone przez licytantów, których ceny nie zostały przyjęte, będzie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a złożone w formie przelewu zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę w gotówce lub przelewem ulega zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży.


7. Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pisemne pełnomocnictwo.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu lub jego unieważnienia, a także wycofania z przetargu poszczególnych jego pozycji bez podania przyczyny.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy.

10. Do zaoferowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 7 %:
•    chleb trwały żytni pytlowy PKWiU - 15.82.13 - 90.00,

•    gulasz wieprzowy podsmażany PKWiU – 15.13.12 - 59.00
•    gulasz wołowy podsmażany PKWiU – 15.13.12 – 60.91
•    słonina konserwowa specjalna rozdrobniona PKWiU – 15.13.12 – 59.11

•    cukier biały, kategoria II KN PKWiU – 15.83.12 – 30.10

11. Nabywcy środków spożywczych zobowiązani są do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą (Dz. U. Nr 137, poz. 967).

12. W przypadku nieodebrania przedmiotu sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i swobodnego dysponowania przedmiotem sprzedaży oraz do obciążenia kupującego karą umowną w wysokości 50% wartości brutto przedmiotu umowy. Kara umowna zostanie potrącona z dokonanej przez kupującego wpłaty za przedmiot sprzedaży.

13. Szczegółowe informacje: e-mail: zdzisław.hytry@gorzow.amw.com.pl, tel. (0-95) 733 80 89, fax. (0-95) 733 80 90, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
http://www.amw.com.pl/rsm_tenders.php

aktualna oferta bezprzetargowa:
http://www.amw.com.pl/rsm_without_bid_offer.php

Na razie bezprzetargowej oferty nie ma ,ale może warto śledzić i zobaczyć co będzie w ofercie
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Offline
STORM
Moderator


*****

739
98
03.06.2009
12
#2
Big Grin pewnie w proszku wszystko Big Grin
Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga!
http://www.pah.org.pl/o-pah/8/pajacyk
Offline
skorpion
Expert


***

171
2
24.06.2009
2
#3
No gratuluję nabywcom szczególnie "małych" mielonekClapping poprostu RARYTAS,gramaturą przypominały pasztet a to że "woniały" łojem (chyba..)to szczegół.W sumie to nawet nie dało się z nich zrobić zupy choćby nie wiem jak się człowiek starał i wrzucił do tego kilogramy przypraw to nie dało sie... Slinienie
"W służbach mundurowych zwyczaj salutowania wywodzi się z tego, że co jakiś czas trzeba sprawdzić, czy ma się jeszcze własną głowę." Devil
Z dedykacja dla wszystkich którzy przyczynili i przyczyniają się do likwidacji OWC.. http://www.youtube.com/watch?v=3e6mgygHbKo

Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#4
Tak patrzę na te pakiety i nie widzę tu rewelacji policzmy ten drugi od góry to wychodzi prawie 6 zł za kilogram nie licząc chleba czyli myślę że można kupić taniej normalnie w handlu i pewniej ,coś mi tu ta cała sprawa śmierdzi Wink ( i to nie dlatego że termin ważności się kończy Smile ) ,mam wielkie wątpliwości do tych przetargów ,skoro nie są nim nawet zainteresowane organizacje prowadzące dożywianie bo mają pewniej i taniej z innych źródeł a co za tym idzie ta żywność w pierwszych przetargach nie ma szans pójść ,część tej żywności pewnie my spożytkujemy jako posiłki regeneracyjne ,a co nie da się wypchać to za grosze zostanie sprzedane przed terminem ważności bo po terminie nikt nie dopuści tej żywności do obrotu chyba? -trzeba obserwować przetargi i zobaczymy co tego wyniknie Wink
I jeszcze jedno co to za chleb co ma 2 lata terminu ważności? a jak widać jest foliowany tylko
http://www.amw.com.pl/UserFiles/File/a_rsm_g/1.pdf
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Offline
badygard2
Expert


***

153
8
07.07.2009
0
#5
http://www.pracownicywojska.pl/topics16/wojskowe-wyprzedaze-vt450.htm

Poprawiłem na link -nie zamieszczaj tutaj kopi forum w ten sposób bo staję się to nieczytelne-admin

STORM edytował 26.02.2010 18:57 ten post ponieważ:

@badygard2 następnym razem wstaw link. Nie bardzo tak kopiować posty z innego forum.

badygard2,Forum Oddziału Wart Cywilnych , Jul 2009.
Offline
skorpion
Expert


***

171
2
24.06.2009
2
#6
dzises nie... AMW utrudnia sprzedaż żarcia cywilnym pracownikom,nic tylko siąść i zapłakać... Według mnie to poprostu jest najnormalniejsze SKURW.....
No ale widac teraz dokładnie za kogo nas mają,nas to znaczy cywilnych pracowników wojska Angry Thumbdown
"W służbach mundurowych zwyczaj salutowania wywodzi się z tego, że co jakiś czas trzeba sprawdzić, czy ma się jeszcze własną głowę." Devil
Z dedykacja dla wszystkich którzy przyczynili i przyczyniają się do likwidacji OWC.. http://www.youtube.com/watch?v=3e6mgygHbKo

Offline
badygard2
Expert


***

153
8
07.07.2009
0
#7
Tak to niestety MON traktuje PW a tu prosze warto przeczytać ? Jest takie piękne przyslowie '' Polska to dziwny kraj" http://wiadomosci.onet.pl/2135495,11,wielkie_uwlaszczenie_bonifikaty_siegaja__95_procent,item.html
badygard2,Forum Oddziału Wart Cywilnych , Jul 2009.
Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#8
Cytat: Mija miesiąc, jak wojsko ogłosiło, że będzie sprzedawać żołnierskie zapasy. Jak na razie do Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie wpłynęło pięć ofert kupna.
Olsztyński oddział Agencji ma do sprzedania 140 ton konserw, makaronów, herbaty, grochu, kaszy i cukru. To pierwsza taka akcja wyprzedażowa. - Zmieniła się armia, nie ma żołnierzy służby zasadniczej, którym przysługiwał całodzienny posiłek, to i zapasy trzeba sprzedać - mówi Józef Szczygieł z olsztyńskiego oddziału AMW.

Żywność nie jest sprzedawana w małych porcjach. Trzeba ją kupić w większych pakietach. I tak cena wywoławcza za 340 kg chleba żytniego wynosi 320 zł, zaś za tonę bezjajecznego makaronu - 1800 zł. Ponieważ opakowania są tak duże, przetargami powinni być zainteresowani głównie duzi odbiorcy: firmy, stołówki, zakłady pracy, organizatorzy wypoczynku. Na razie wpłynęło pięć ofert. - Termin ich składania mija 8 marca. Mam nadzieję, że do tego czasu pojawi się więcej chętnych - mówi dyrektor Agencji Kazimierz Jasiński.
źródło :http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,7619645,Po_wojskowy_chleb_i_makaron_nie_ustawiaja_sie_tlumy.html

Jak można już poczytać moje przewidywania powoli się sprawdzają ,zainteresowanie przy takiej cenie mizerne ,według mnie część tej żywności prawdopodobniej po nieudanych przetargach (końcach terminów ważności)trafi jako pasza dla zwierząt ,albo utylizacji za którą jeszcze trzeba będzie zapłacić ,a przecież armia ma 50 tyś rzesze pracowników cywilnych dla ,których tego typu pomoc zostałaby przyjęta z otwartymi rękoma ale może MON boi się swojej dobroczynności Wink a dlaczego to dopowiedzcie sobie sami ...
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Offline
STORM
Moderator


*****

739
98
03.06.2009
12
#9
Oto moja riposta. Banda złodzieji i skorumpowanych nieudaczników którzy myśleli że chłapami przyćmią prawdziwe przewałki przetargowe w MONie Clapping
Pozdrawiam frajerstwo które ustawia przetargi Mg
Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga!
http://www.pah.org.pl/o-pah/8/pajacyk
Offline
pcm
admin


*******

1,057
92
01.06.2009
9
#10
http://www.amw.com.pl/news_info.php?news_id=169
już w aktualnościach nie piszą o ofercie bezprzetargowej -czy to nie dziwne ? -ja jednak poobserwuję te przetargi Wink....
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszyłSkocz do:


Użytkownicy którzy przeglądają wątek: 1 gościPolskie tłumaczenie © 2007-2020 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2020 MyBB Group.
MyTrade theme by XSTYLED © 2014.
Forum wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie, więcej informacji w polityce prywatności
Akceptuję politykę prywatność, zamknij informację