Witaj gościu.
Nie jesteś zarejestrowany albo zalogowany, aby mieć pełny dostęp zaloguj się lub zarejestruj się
Witaj!

.

Ocena wątku:
 • 3 głosów - średnia: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Mamy stutysięczną armię
Offline
pcm
admin


*******

1,049
92
01.06.2009
9
#1
Wink 
Cytat:

Mamy stutysięczną armię


Grupa 300 zawodowych żołnierzy złożyła w piątek w jednostce wojskowej w Orzyszu  uroczyste ślubowanie. Tym samym polska armia osiągnęła stan 100 tys. zawodowych żołnierzy. "To sytuacja szczególna dla historii polskiego wojska" - powiedział obecny na uroczystościach premier Donald Tusk.

Nowo przyjęci żołnierze wygłosili uroczystą formułę ślubowania. Z rąk premiera oraz ministra obrony narodowej otrzymali listy gratulacyjne, kodeksy honorowe żołnierzy zawodowych oraz oznaki rozpoznawcze 15 Mazurskiej Brygady Zmechanizowanej. Uroczystość odbyła się na 13-stopniowym mrozie i skrócono ją ze względu na przeziębienie premiera . Zwracając się do żołnierzy premier Tusk powiedział, że "z wielką satysfakcją ogłasza Polakom, że ambitny plan utworzenia zawodowego wojska w Polsce, 100-tysięcznej zawodowej armii, osiągnął swój kluczowy etap".

Zgodnie z programem profesjonalizacji armii, liczba żołnierzy zawodowych osiągnęła zakładane 100 tysięcy osób. W drugiej połowie roku rozpocznie się nabór do Narodowych Sił Rezerwowych, które do końca 2010 roku mają wynosić 10 tysięcy, a w 2011 roku 20 tysięcy.

Premier zapowiedział, że jego rząd będzie kontynuował proces profesjonalizacji armii, aby była ona "wyposażona tak, jak inne najnowocześniejsze armie na świecie". ? Gdy miałem 20 lat jednostka w Orzyszu była miejscem, do którego trafiało się za karę, teraz jest inaczej ? powiedział premier Tusk. ? Dziś przyleciałem tu z wielką przyjemnością.

- Marzenie o armii silnej, nowoczesnej i w pełni profesjonalnej jest coraz bliższe - powiedział premier. Nawiązał też do historii jednostki w Orzyszu, w której stacjonowali żołnierze niemieccy, rosyjscy i wreszcie, po 1945 roku - polscy.

Premier wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie pozostał na zapowiadanej konferencji prasowej, zastąpił go minister obrony Bogdan Klich.

Szef MON powiedział, że pieniądze na profesjonalizację armii będą pochodzić m.in. z oszczędności uzyskanych dzięki wprowadzanym reformom. Chodzi m.in.  o zmianę sposobu żywienia wojska. Do naszych kompleksów wojskowych możemy wpuścić cywilnych dostawców, aby na naszym sprzęcie przygotowywali posiłki dla wojska. Dzięki temu manewrowi, mam nadzieję od przyszłego roku, zaoszczędzimy rocznie 246 mln zł" - powiedział Klich.

W ceremonii uczestniczyli także szef Sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor oraz dowódca Wojsk Lądowych gen. dyw. Tadeusz Buk. PAP, MON, ry
Foto: Archiwum Kancelarii RM

źródło http://www.portal-mundurowy.pl
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Offline
STORM
Moderator


*****

754
99
03.06.2009
12
#2
Profesjonalizm aż huczy! Na jednego szeregowca trzech lub dwóch oficerów!
Brak sprzętu i ćwiczeń na poligonach!
Papier wszystko przyjmie Big GrinBig GrinBig Grin
Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga!
http://www.pah.org.pl/o-pah/8/pajacyk
Offline
pcm
admin


*******

1,049
92
01.06.2009
9
#3
Jestem ciekawy kto wstąpi do tych Narodowych Sił Rezerwy ,korzyści to tylko dla byłych zawodowych są wymierne czyli okres ten wlicza się do emerytury -dla pozostałych zapłata w momencie ćwiczeń i rekompensata dla pracodawcy i to wszystko?, coś słabo te nasze państwo dba o bezpieczeństwo Wink


dla zainteresowanych...

NARODOWE SIŁY REZERWOWE
 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) ? to zbiór żołnierzy rezerwy, ochotników, którzy na podstawie podpisanego kontraktu znajdują się na przydziałach kryzysowych w jednostkach wojskowych, do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, w kraju i za granicą. 

Narodowe Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe   (art. 99a ust. 1 ustawy).

Jest to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w  jednostkach wojskowych, nadane   w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.


Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski ? sześćdziesiąt lat życia.   (art. 58 ust. 4 ustawy).

Kandydat do przyjęcia obowiązków w  ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową.

Żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z  zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej. (art. 99 ustawy).


Uprawnionym do przenoszenia do rezerwy i nadawania tytułu żołnierza rezerwy jest dowódca jednostki wojskowej.

Tytuł żołnierza rezerwy zachowały osoby posiadające dotychczas ten tytułu, pomimo, że nie pełniły wcześniej czynnej służby wojskowej. Osoby te będą jednak dalej traktowane w zakresie obowiązku służby wojskowej jak osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy.

 Konieczne do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy jest uprzednie zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR,

Kontrakt natomiast może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia ? oprócz wyżej wymienionych ? łącznie następujące warunki:

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej;

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższeprzewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.  
(art. 99a ust. 6 ustawy )
Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami kraju oraz poświadczenia bezpieczeństwa. Dowódca jednostki wojskowej lub wojskowy komendant uzupełnień, przed zawarciem kontraktu, może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez odpowiednią służbę ochrony państwa poświadczenia bezpieczeństwa.     (art. 99a ust. 7 ustawy )

Ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, mogą pełnić na ich wniosek lub za ich zgodą służbę przygotowawczą. Służby przygotowawczej nie pełni się w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego     (art. 98a ust. 1 ? 2 ustawy )

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
 1. co najmniej wyższe ? w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.
 2. co najmniej średnie ? w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej gimnazjalne ? w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych                                              

    (art. 98a ust. 4 ustawy )

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia.  Szkołami wojskowymi, są uczelnie wojskowe i szkoły podoficerskie.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów ? uczelnie wojskowe;

 2. podoficerów ? szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych ? ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.       (art. 98 b ustawy )

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 1. podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera;

 2. kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera;
 3. elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego.     ]

 (art. 98 c ustawy )

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi: 1.  dla żołnierza kształcącego się na oficera ? do sześciu miesięcy;
 2.  dla żołnierza kształcącego się na podoficera ? do pięciu miesięcy;
 3.  dla żołnierza kształcącego się na szeregowego ? do czterech miesięcy.

 Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.             (art. 98 d ustawy )


 Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.    (art. 98e ust.1 ustawy)

 Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed upływem czasu jej trwania, w razie:


 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;

 3. uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
 4. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 5. prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej;
 6. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;
 7. skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności;

 8. złożenia wniosku w tej sprawie przez żołnierza.
 

Zwolnienie ze służby przygotowawczej następuje decyzją komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo decyzją dowódcy jednostki wojskowej.

W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego, w innej formie, czynnej służby wojskowej.       ( art. 98e ust. 2 ? 4 )               

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.         ( art. 98 f )
 

Kobiety będą mogły przyjąć obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. Decydują kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych. Warunkiem koniecznym jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy. W przypadku kobiet, które nie odbyły służby wojskowej konieczne będzie wcześniejsze stawienie się w trybie ochotniczym do kwalifikacji wojskowej i pełnienie służby przygotowawczej. 

Przydział kryzysowy można nadać na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego ponownego nadania, jednak na łączny okres nie dłuższy niż 15 lat.  

Przydziały kryzysowe nadaje oraz unieważnia wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Nadanie przydziału kryzysowego następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. W karcie przydziału kryzysowego nie podaje się uzasadnienia.    (art. 59b ust. 4 ? 6  ustawy)

Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierz rezerwy jest obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału.  (art. 59b ust. 9 ustawy)

 Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy następuje w przypadku:


 1.  rzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2.  osiągnięcia wieku określonego w art. 58 ust. 4 ? odpowiednio do posiadanego   stopnia wojskowego;
 3.  wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, senatora, na kierownicze  stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego;
 4. uznania go ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

 5. utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
 6. zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary  dyscyplinarnej usunięcia z tej służby;
 7. prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
 8. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 9. powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;

 10. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy;
 11. niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku skreślenia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy.  (art. 59b ust. 10 ustawy)
 

Unieważnienie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić w przypadku: 1. odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię;
 2. odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się, w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej, w określonym terminie i miejscu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;
 3. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego, z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary;
 4. odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia  bezpieczeństwa;
 5. w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 10 i 11, jeżeli brak jest możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w służbie  wojskowej;

 6. wniosku żołnierza rezerwy, uzasadnionego szczególnie ważnymi względami  osobistymi lub rodzinnymi. (art. 59b ust. 11 ustawy)

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe   (art. 101 ust. 2 ustawy ):


 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;

 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych ( trwających nieprzerwanie do trzydziestu dni );
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe  i długotrwałe (trwających nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni ), jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

Ćwiczenia wojskowe rotacyjne będą trwały łącznie do 30 dni i będą odbywane z przerwami w  określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

 

Dni, w  których odbywane są ćwiczenia wojskowe rotacyjne ustala ? w formie zbiorowego wykazu ? dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierze rezerwy posiadają nadane przydziały kryzysowe.

 

Wykaz sporządza się nie później niż na 30 dni przed upływem roku kalendarzowego poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym będą odbywane ćwiczenia i zapoznaje się z nim żołnierzy rezerwy, a  wyciąg z tych wykazów przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień w  celu powołania tych żołnierzy na ćwiczenia wojskowe.

 

Wykaz można zmieniać tylko za zgodą żołnierza rezerwy. Wyciąg z  wykazu dołącza się do karty powołania.


 

Żołnierz rezerwy po zapoznaniu się z wykazem, informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne. (art. 101 c ustawy )

 

Ćwiczenia wojskowe rotacyjne przeznaczone są dla celów szkoleniowych, podtrzymania więzi żołnierza rezerwy z jednostką wojskową, praktycznego wykonywania zadań na stanowiskach służbowych, zgrywania poddziałów ? przygotowania do okresowej służby wojskowej.

 
Żołnierz rezerwy w ramach NSR może zostać wyznaczony lub skierowany do pełnienia czynnej służby wojskowej poza granicami państwa. Pełnienie tej służby może nastąpić w ramach okresowej służby wojskowej (art. 108 ust. 5 ustawy). Zobowiązanie żołnierza rezerwy do pełnienia służby poza granicami państwa, wyrażone w podpisanym kontrakcie na podjęcie obowiązków w ramach NSR, stanowi jednocześnie spełnienie wymogu uzyskania jego pisemnej zgody na pełnienie tej służby, o której mowa w ustawie o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

 Szczególne uprawnienia żołnierzy rezerwy posiadających przydziały kryzysowe

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

Przepisu tego nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy.                                                                                     ( art. 118 a ustawy )

Żołnierzom rezerwy, posiadającym przydziały kryzysowe, niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej: • których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej ? przysługuje w tym czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem;
 • skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej
  w ramach okresowej służby wojskowej ? przysługują uprawnienia i świadczenia przewidziane dla żołnierzy zawodowych;
 • zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby ? przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem;
 • okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok;

 • okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych dolicza się do wysługi emerytalnej, jeśli jest się emerytem wojskowym możliwość niepełną wysługą;
 • przysługuje możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym;

  przysługuje prawo do:
 • odznaczeń, wyróżnień i nagród,
 • wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych w mundurze,
 • używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia osobom wyróżniającym się w służbie, w szkoleniu wojskowym lub w wykonywaniu zadań służbowych, w tym po zakończeniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,
 • korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych obronnością kraju,

 przysługują świadczenia obejmujące:
 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny ? w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na ? w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny ? w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • oznaki i odznaki przewidziane dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych,
 • bezpłatne badania profilaktyczne, szczepienia profilaktyczne i turnusy leczniczo-profilaktyczne ? w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej,

 • Koszty związane ze świadczeniami dla żołnierzy rezerwy z tytułu pozostawania na przydziale kryzysowym pokrywa się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.      ( art. 132 d ustawy )

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, będącego żołnierzem rezerwy i  posiadającego nadany przydział kryzysowy, przysługiwać będzie świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza (art. 134a ustawy). Świadczenie obejmie wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy w czasie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed jego powołaniem po raz pierwszy do okresowej służby wojskowej.

Świadczenie wypłacane będzie na udokumentowany wniosek pracodawcy. Kwotę świadczenia ustali Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we wniosku pracodawcy, nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.

Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  sektorze przedsiębiorstw.

 
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Offline
joe
Nowicjusz


*

44
4
11.06.2009
0
#4
Ciekawe czy znajdą jeleni? A miało być tak pięknie z tym nsrTongue
mieli miesięcznie płacić. Oops
Offline
pcm
admin


*******

1,049
92
01.06.2009
9
#5
Ja jakoś nie doczytałem że mają płacić miesięcznie ,ale mają dawać odznaki i odznaczenia to może warto Wink,w sumie najkorzystniej to wygląda dla zawodowych z niepełną wysługą -zawsze coś tam można sobie dosłużyć
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Offline
STORM
Moderator


*****

754
99
03.06.2009
12
#6
Ja tam się pisze na to! Cisne po odznaczenie Exclamation kasa mnie nie obchodzi wole MEDAL Big GrinBig GrinBig Grin LOLExclamationExclamationExclamation
Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga!
http://www.pah.org.pl/o-pah/8/pajacyk
Offline
pcm
admin


*******

1,049
92
01.06.2009
9
#7
Ja to widzę tak ,że wokół NSR powstanie kilkaset etatów stałych dla byłych ,regulują to jakoby ten zapis pod spodem :
Cytat:Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski ? sześćdziesiąt lat życia. (art. 58 ust. 4 ustawy).

Przecież ktoś musi wymyślać te ćwiczenia,analizować ,przygotowywać do kolejnych Smile,następnie podpiszą kontrakty byli zawodowi bo:
Cytat:okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych dolicza się do wysługi emerytalnej, jeśli jest się emerytem wojskowym możliwość niepełną wysługą;
czyli zawsze można sobie coś tam dosłużyć Wink,następnie osoby bezrobotne (pracujące na czarno)bo zawsze coś tam można dorobić w okresie ćwiczeń (chociaż nie byłbym taki pewny czy będą brać to pod uwagę ),koleinie osoby ,które z jakiś przyczyn nie dostały się do wojska ,może otworzy to im jakąś furtkę ale nie ma tutaj w tym tekście powyżej o takiej możliwości nic i nie wiem czy ktoś będzie ryzykował i pozostali czyli osoby czujące wielką potrzebę pomagania krajowi Wink, i trzeba pamiętać jeszcze jedno ,prywatne przedsiębiorstwa nie pozwolą swoim pracownikom na podpisanie takich kontraktów a to dlatego że do tego interesu jeszcze będą musiały dopłacić :
Cytat:Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, będącego żołnierzem rezerwy i posiadającego nadany przydział kryzysowy, przysługiwać będzie świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza (art. 134a ustawy). Świadczenie obejmie wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy w czasie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed jego powołaniem po raz pierwszy do okresowej służby wojskowej.

Życzę powodzenia autorom tego rozporządzenia w pozyskiwaniu super wyszkolonych żołnierzy rezerwy Wink ,z takimi zasadami to raczej za wielu ich od razu nie pozyskają -chciałbym później zobaczyć raport osobowy z takiego naboru ale pewnie będzie on przynajmniej zastrzeżony Wink
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów.
Podwładny przed obliczem przełożonego powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak aby swoim pojmowaniem istoty rzeczy, przełożonego nie peszył
Offline
Mruk
Nowicjusz


*

13
0
14.09.2009
0
#8
Norma Angry . MON w pierwszej koejności dba o "swoich". Jak coś zostanie to i cywile się załapią - medale Biggrin
Offline
skorpion
Expert


***

169
2
24.06.2009
2
#9
(01.02.2010, 00:22)STORM napisał(a):  Ja tam się pisze na to! Cisne po odznaczenie Exclamation kasa mnie nie obchodzi wole MEDAL Big GrinBig GrinBig Grin LOLExclamationExclamationExclamation

Storm nieżle kombinujesz,dostaniesz odznaczenie a potem na Allegro no nie?Evil2Clapping
"W służbach mundurowych zwyczaj salutowania wywodzi się z tego, że co jakiś czas trzeba sprawdzić, czy ma się jeszcze własną głowę." Devil
Z dedykacja dla wszystkich którzy przyczynili i przyczyniają się do likwidacji OWC.. http://www.youtube.com/watch?v=3e6mgygHbKo

Offline
STORM
Moderator


*****

754
99
03.06.2009
12
#10
Big Grin chyba na skup złomu Big Grin
Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga!
http://www.pah.org.pl/o-pah/8/pajacykSkocz do:


Użytkownicy którzy przeglądają wątek: 1 gościPolskie tłumaczenie © 2007-2022 Polski Support MyBB
Silnik forum MyBB, © 2002-2022 MyBB Group.
MyTrade theme by XSTYLED © 2014.
Forum wykorzystuje cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie, więcej informacji w polityce prywatności
Akceptuję politykę prywatność, zamknij informację