Forum Oddziału Wart Cywilnych i Pracowników Wojska

Pełna wersja: Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia -> MON
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych


[attachment=160]

Na forum FPW @nadyszyszkownik napisał :

Cytat:Z dniem 1 tycznia 2011 ma wejść w życie Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.Obecny projekt ustawy jest już zaakceptowany przez KRM i opiniowany w komisjach.Ustawa ta w raz z Decyzją 88 spowoduje kolejne zwolnienia PW co najmniej o dodatkowe 10%.Powoduje niestosowanie niektórych zapisów KP,Ustawy o ZZ i Ustawy z 13 marca 2003r .Ustawa ta zawiera zapisy praktycznie całkowicie paraliżujące działalność ZZ na szczeblu JW.W czasie Zjazdu odczytano list Prezydenta RP,mówiący o roli i znaczeniu PW i Związku.Z jednej strony piękne słowa a z drugiej przygotowanie hekatomby PW.Piękne słowa o Związku a w rzeczywistości jego marginalizacja.Jak się mają słowa Pana Prezydenta który jest Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych do mającej wejść już za miesiąc ustawy?
Zakładam ten temat z myślą dyskusji na forum,która mam nadzieje że wywrze wpływ na procedowanie ustawy lub zmianę jej zapisów.Może to nastąpić tylko w wyniku interwencji poselskich lub Pana Prezydenta.Zapraszam do dyskusji.

Myślę że nie będzie miał mi za złe zacytowanie jego wypowiedzi tutaj ,uważam że sprawa jest dosyć ważna bo jeśli wejdzie w życie to zapisy w kodeksie pracy ,jak też i ustawa o związkach nie będą miały znaczącego wpływu na tryb i formę zwolnień .

w załączniku projekt tej ustawy
[attachment=161]
Czytałem ten projekt i jest TRAGICZNY.
ZZ w Resorcie ON na razie milczą w tej sprawie a czas ucieka.
Asleep czyżby coś ich ominęło Question
(28.11.2010, 19:58)STORM napisał(a): [ -> ]Czytałem ten projekt i jest TRAGICZNY.
ZZ w Resorcie ON na razie milczą w tej sprawie a czas ucieka.
Asleep czyżby coś ich ominęło Question
Jeszcze po wyborach nie mogą ocłonąć chyba ZG NSZZPW ciekawe co pozostałe związki?
Projekt tej ustawy nadaje się na makulaturę. Jego treść łamie przepisy KP, ustawy o ZZ i PUZP. Spieszą się, żeby ustawa o racjonalizacji weszła w życie z dniem 01.01.2011r pewnie żeby przed wyborami pokazać elektoratowi ile wypracowano w ten sposób oszczędności. Najbardziej rozbawia straszenie wykonawców karami finansowymi za nie przeprowadzenie racjonalizacji. Czyli z kierowników jednostek objętych tym procederem (bo jak to inaczej nazwać?) próbuje się zrobić ekonomów, którzy mając przed oczami wizję utraty kilkumiesięcznego wynagrodzenia, dopełnią obowiązku zrobienia czystek w zakładach. Ponieważ za rządów naszego premiera zatrudnienie w administracji państwowej wzrosło projekt tej ustawy przypomina tzw. rzut na taśmę. Moim zdaniem tą sprawą powinien zainteresować się Rzecznik Praw Obywatelskich a może i Trybunał Konstytucyjny. Bo jeśli ją klepną, co jest możliwe, to proces związany z jej odwracaniem będzie długotrwały i kosztowny dla Państwa ( czyt. podatnika).
?Racjonalizacja? niezgodna z prawem międzynarodowym

(06.12.2010) Po licznych interwencjach przedstawicieli NSZZ "S" ochrona działaczy związkowych oraz społecznych inspektorów pracy przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, została włączona do kontrowersyjnej ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej.

W czwartek poprawka w tej sprawie została przyjęta przez Sejm. Wnioskowali o nią przedstawiciele NSZZ "Solidarności" wraz z przewodniczącym Piotrem Dudą, który w środę pisemnie zwrócił się do szefów klubów parlamentarnych z apelem w tej sprawie.

Cała ustawa niestety będzie nadal przedmiotem prac parlamentarnych. Co ważne jednak, zniknie z niej niezgodne z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy, rozwiązanie powodujące usunięcie szczególnej ochrony przysługującej działaczom związkowym.

To nie jedyny, niezgodny z prawem międzynarodowym zapis ustawy. Zdaniem dr Moniki Tomaszewskiej, która przygotowała dla NSZZ "S" opinię prawną w tej sprawie, proponowane w ustawie rozwiązania naruszają konwencje MOP przyjęte przez Polskę, oraz dyrektywy Unii Europejskiej. Przykładem może być nieuwzględnienie w projekcie ustawy zasady współdziałania ze związkami zawodowymi, co jest niezgodne z art. 7 Konwencji MOP nr 151, mówiącym o rokowaniach dotyczących warunków zatrudnienia.

Wątpliwości budzi również brak współdziałania ze związkami zawodowymi przy rozwiązywaniu umów o pracę zarówno w sferze indywidualnej, jak i zbiorowej - poprzez wyłączenie z projektu obowiązku stosowania ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. Bez względu na to, jaką nazwę przyjmie ustawa, jej efektem będzie rozwiązanie umów o pracę z określoną liczbą pracowników. A to zgodnie z prawodawstwem unijnym nakłada na pracodawcę, również publicznego, określone obowiązki, np. konsultacje z przedstawicielami pracowników. - Konsultacje przedstawicieli pracowników nie mają wyłącznie na celu ograniczenie lub uniknięcie zwolnień zbiorowych, ale obejmują również znalezienie możliwości złagodzenia konsekwencji takich zwolnień, poprzez wykorzystanie wykorzystanie środków socjalnych, pomoc w przeszeregowaniu lub przekwalifikowaniu pracowników - mówi dr Monika Tomaszewska.

Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i innych jednostkach sektora finansów publicznych, zakłada zwolnienie w ramach oszczędności budżetowych 10 proc. pracowników administracji. Rząd, projektując ustawę nie wziął pod uwagę ani faktycznych potrzeb administracji związanych z obsługą obywateli i instytucji państwowych, ani skutków społecznych związanych ze wzrostem bezrobocia. - W krótkim czasie efekt natychmiastowego zwolnienia dużej liczby pracowników być może wpłynie korzystnie na budżet państwa. Jednak w dłuższej perspektywie może być dokładnie odwrotnie. Liczyć się można z kosztami przewlekłości postępowania, kosztami niewydanych decyzji w odpowiednim czasie - uważa dr Tomaszewska.

Ustawa nie zawiera ani oceny zakresu i efektywności realizacji zadań danej instytucji, kryteriów oceny pracy pracowników i sposobu badania obciążenia pracą i jej efektywności, ani przesłanek wyłaniania pracowników objętych racjonalizacją. Zdaniem przedstawicieli "S" prawie wszyscy pracownicy państwowych jednostek budżetowych i sektora finansów publicznych mogą być dotknięci jej negatywnymi skutkami ? co najmniej 10 proc. z nich straci pracę, a pozostali zostaną obciążeni dodatkowymi obowiązkami.

Dział Informacji KK
Czyli działacze związkowi zapewnili sobie nietykalność -pięknie o własne d... zadbali -przecież ten projekt specjalnie został tak skonstruowany aby tą poprawkę przyjąć i aby związki okrzyknęły to swoim sukcesem,aż nie chcę mi się tego dalej komentować ....
z całej administracji znowu zwolnią wartowników z owc
Cytat:Wielkie zwolnienia w armii

W tym roku pracę może stracić nawet 13 proc. cywilów pracujących dla wojska ? alarmują związki zawodowe.
Pracownicy cywilni wojska napisali już do prezydenta Bronisława Komorowskiego i przewodniczących wszystkich partii politycznych. Powód? Obawiają się o swoje posady.

W tym roku zatrudnienie może stracić kilka tysięcy cywilów pracujących dla armii. Dokładnych danych jeszcze nie ma, ale związki zawodowe pracowników cywilnych wojska szacują, że może chodzić nawet o ponad 6 tys. osób spośród wszystkich ok. 47 tys. zatrudnionych.

Reorganizacja

? To będzie kolejny rok zwolnień ? mówi Zenon Jagiełło, przewodniczący NSZZ Pracowników Wojska. ? Mało tego, od 2004 r. zatrudnienie w całej sferze budżetowej rosło, a u nas systematycznie spadało, w sumie o ok. 5,7 proc. Wystarczy przypomnieć, że tylko w ubiegłym roku pracę straciło ok. 2,3 tys. pracowników cywilnych.

Jednak to właśnie zaczynający się 2011 r. może być dla cywilów w armii najbardziej bolesny. Powodów jest kilka. Najważniejszy to nieustanna reorganizacja wojska i jego instytucji. W związku z tym minister obrony Bogdan Klich wydał, jeszcze w marcu 2010 r., decyzję nr 88 w sprawie zwolnień. Zakłada ona, że do 2012 r. w wojsku ma pracować ok. 45 tys. cywilów. Jak czytamy w tej decyzji, zatrudnienie spadnie praktycznie w każdej instytucji wojskowej. Wyjątkiem będzie pion dyrektora generalnego MON, w którego skład wchodzi też urząd ministra ? tam zatrudnienie się zwiększy z ok. 1100 do ponad 1300 osób.

W innych miejscach zwolnienia będą spore. Wymusi je m.in. likwidacja niektórych instytucji, jednostek i garnizonów wojskowych. Na przykład w związku z tym, że zniknie 38 wojskowych komend uzupełnień, pracę straci ok. 600 osób. Kolejne 2 tys. zostaną bez pracy w ramach zwolnień w oddziałach wart cywilnych (po likwidacji poboru cywilni pracownicy wojska byli zatrudnieni do ochrony obiektów armii).

Zreorganizowana będzie też logistyka. Oddziały gospodarcze przy jednostkach wojskowych zostaną przeniesione do powstających właśnie kilku wojskowych oddziałów gospodarczych. Minister Klich zdecydował też o przekształceniu ośmiu rejonowych baz materiałowych i dwóch baz materiałowo-technicznych w cztery regionalne bazy logistyczne: w Krakowie, Wałczu, Warszawie i Wrocławiu.

Racjonalizacja

? Te zmiany oznaczają kolejne zwolnienia ? mówi Jagiełło i zaznacza: ? Jako związek zawodowy pracowników cywilnych wojska rozumiemy potrzebę zmian, a co za tym idzie ? restrukturyzacji zatrudnienia.

W czym więc problem? Jagiełło przypomina, że w tym roku ma wejść w życie ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 ? 2013. Wymaga ona, by urzędy, w tym MON, zmniejszyły liczbę etatów o ok. 10 proc. Wyłączono z niej jednak osoby zatrudnione w służbach podległych MSWiA, czyli policji, cywilnych służbach specjalnych czy Straży Granicznej.

? Ustawodawca zrobił to dlatego, że w tych służbach trwa właśnie proces modernizacji, a więc i tak będą zwolnienia. I tu pojawia się zasadnicze pytanie, dlaczego z ustawy nie wyłączono wojska? Przecież od kilku lat nieustannie zmagamy się z procesem modernizacji, reorganizacji i dyslokacji. A co za tym idzie, z dużymi redukcjami co roku ? zastanawia się Jagiełlo.

Przypomina, że w wojsku formalnie obowiązuje ustawa o przebudowie, modernizacji technicznej i finansowaniu Sił Zbrojnych podobna do tej, na którą powołała się policja.

A MON wciąż pracuje koncepcyjnie

Co na to wszystko MON? ?Obecnie w resorcie obrony narodowej trwają prace koncepcyjne nad ustaleniem optymalnego modelu rozwiązań dotyczących racjonalizacji zatrudnienia? ? czytamy w odpowiedzi, jakiej udzielił ?Rz? Departament Prasowo-Informacyjny resortu obrony.

W tej samej odpowiedzi czytamy jednak również, że: ?w urzędzie MON konkretny program działania dotyczący racjonalizacji zatrudnienia (ilość oraz rodzaje stanowisk przeznaczonych do redukcji) zostanie wypracowany po wejściu w życie ww. ustawy?.

Andrzej Karkoszka, były wiceminister obrony i były pełnomocnik ds. strategicznego przeglądu obronnego, jest zdziwiony sytuacją. ? MON powinien zwiększać proporcje pracowników cywilnych wojska, bo taką filozofię przyjęliśmy w związku z wprowadzeniem cywilnej kontroli nad armią ? podkreśla.

Jadwiga Zakrzewska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, zapowiada, że poprosi o szczegóły zwolnień pracowników cywilnych. ? Jako szefowa podkomisji ds. problemów społecznych wojska na najbliższym posiedzeniu zadam oficjalne pytania w tej sprawie ministrowi obrony ? deklaruje.
źródło Rzeczpospolita
Prezydent nie podpisał ustawy o racjonalizacji.


http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zgrzyt-na-linii-tusk-komorowski-prezydent-pokazuje,1,4099454,wiadomosc.html

Cytat:O skierowanie ustawy do TK apelował pod koniec grudnia do prezydenta przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. W skierowanym do Komorowskiego piśmie Duda podkreślał, że planowana "redukcja zatrudnienia ma charakter mechaniczny". Zdaniem przewodniczącego związku negatywnymi skutkami ustawy mogą zostać dotknięci prawie wszyscy pracownicy administracji, bo część z nich straci pracę, a pozostali zostaną obciążeni dodatkowymi obowiązkami.
Stron: 1 2